ANTA Candles

Jak używać?

Aby osiągnąć maksimum satysfakcji podczas palenia świec, należy przestrzegać określonych zasad.

Świeca to żywy płomień, wymaga właściwej uwagi i pielęgnacji.

Dlatego też nie należy pozostawiać palących się świec bez jakiegokolwiek nadzoru.
Pamiętajmy ustawiać świece w takich miejscach, aby nie były one w zasięgu dzieci lub zwierząt.
Należy też zwrócić uwagę, aby płomień świecy nie znajdował się w pobliżu firanek, lub innych łatwopalnych dekoracji. Podstawki pod świecę powinny być wykonane z niepalnego materiału.

Przed zapaleniem świecy należy sprawdzić, czy knot jest odpowiedniej długości. Optymalna długość knota wynosi ok. 5-10 mm. Jeśli knot jest zbyt długi, należy go przed zapaleniem przyciąć do odpowiedniej długości. Długość knota należy kontrolować również w dalszych etapach palenia świecy i przycinać go w miarę konieczności do właściwej długości.

Podczas palenia należy przestrzegać określonego wymaganego czasu. Po zapaleniu świeca powinna palić się przez ok. 3-4 godziny, do momentu rozpuszczenia się masy do zewnętrznych krawędzi świecy.
Zbyt krótkie cykle palenia spowodują, że świeca będzie palić się tunelowo, pozostawiając zbyt grube krawędzie. Im głębszy wytworzy się tunel, tym niżej będzie schodził płomień w głąb świecy. Będzie on z czasem coraz mniejszy, ponieważ nie będzie miał wystarczającej ilości tlenu potrzebnego do właściwego procesu spalania. W takiej sytuacji, aby poprawić palenie, należy przyciąć zewnętrzne krawędzie świecy by umożliwić właściwy dopływ tlenu.

Świec nie należy ustawiać zbyt blisko siebie. Płomień jednej świecy nie powinien być w pobliżu innej, gdyż jego temperatura może spowodować nadmierne rozgrzanie krawędzi stojącej obok świecy i wylanie się rozpuszczonej masy poza menisk. Ten sam skutek nastąpi, gdy ustawimy palącą się świecę w pobliżu innego źródła ciepła, np. piecyka.

Bardzo ważne są warunki, w jakich świeca jest użytkowana.
W pomieszczeniu powinna być temperatura pokojowa (ok. 20 – 25 ° C) oraz należy unikać przeciągów. Nie zaleca się również palenia świec w pomieszczeniach z mechaniczną wentylacją lub klimatyzacją.
Te czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na zachowanie się płomienia, na knocie może tworzyć się tzw. „grzybek”, świeca może topić się zbyt szybko, a płomień nie nadąży spalać roztopionego surowca. Efektem tego może być rozlewanie się rozpuszczonej masy poza menisk oraz kopcenie świecy.

Gaszenie świecy powinno odbywać się za pomocą tzw. wygaszacza do świec, w postaci kapturka. (można go nabyć np. w sklepach sieci Ikea). Nie zaleca się tradycyjnego zdmuchiwania płomienia, ponieważ można rozlać rozpuszczona masę. Knot po takim zgaszeniu może też zbyt długo się żarzyć i nadmiernie się upalić, co spowoduje trudności przy ponownym odpaleniu.

Na świecach znajdują się informacje, stanowiące pewne instrukcje, którymi należy się kierować podczas użytkowania.

Ogólny symbol ostrzeżenia.

Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez dozoru.

Trzymaj świece z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Zawsze zachowuj odstęp minimum XX cm pomiędzy płonącymi świecami.
(XX oznacza minimalny bezpieczny odstęp zalecany przez producenta.)

Nie stawiaj zapalonej świecy na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu.

Nie umieszczaj świec w przeciągach.

Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła.

Zawsze stawiaj świece pionowo.

Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości około 1 cm.

Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia.

Zawsze używaj świecznika.

Oczyszczaj warstwę stopionego wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się one zapalić.

Podgrzewaczy używaj tylko w pojemnikach i podgrzewaczach z odpowiednią wentylacją.

Nie poruszaj zapalonej świecy.

Użyj odpowiedniego pojemnika, ponieważ świece tego rodzaju topią się w trakcie palenia.

Nigdy nie używaj płynów do gaszenia płomienia.